2014-07-03 Ljudexkursion #7

2014-07-03 Ljudexkursion #7

Vi seglar och lyssnar!

Susanna njuter av ljuden från båten.