2014-08-15 Ljudexkursion #13

2014-08-15 Ljudexkursion #13

Susanna och Yngve lyssnar på dagens inspelningar.