Arkitektur som kommunicerande gränssnitt

Arkitektur som kommunicerande gränssnitt

Ett projekt som vill utforska människans relation till arkitektur och tid i det offentliga rummet. Med hjälp av sensorer ska människors samspel med offentliga byggnader kartläggas och sedan visualiseras. Mötet mellan människor och idéer står därmed centralt i projektet och i dess presentation, där feedbacksystem mellan människa och byggnad gestaltas. Projektet får stöd för sin första fas med förprojektering, konceptutveckling, research, utveckling, dokumentation och utvärdering.

 

Projektredovisning: 

Inkiksplats Medis skulle vara ett öppet kommunicerande konstverk och med de medel som erhölls från Innovativ Kultur kunde projektet konkretiseras. Resultatet fungerade som underlag för fortsatt arbete.  

Resultatbeskrivning: