Art-eco

Art-eco - miljömärkning av konst, en förstudie

Fly Mama genomför tillsammans med Asfaltsblomman en förstudie för att möjliggöra miljöcertifiering av konstprojekt.

Projekteringen kommer dels undersöka miljömärkning av enskilda konstprojekt, (utställningar, utsmyckningar m.m.), dels granska konstnärligt explicita uttrycksformer som redskap för miljömärkningen. Vi kommer även att ta reda på vilka närliggande områden som bör inbegripas (exempelvis etiska och politiska komplikationer).

 

Projektredovisning: 

Förstudien genomfördes i samarbete med miljökonsult Susanna Elfors. Ganska tidigt insåg jag att kriterier och regelverk skulle möta stora svårigheter i konfrontationen med de konstnärliga processerna. Detta motstånd ledde till att jag vände på perspektivet, för att undersöka vilka vinster dagens miljörörelse skulle kunna göra med en konstnärlig metodik.