Att kartlägga en plats

Att kartlägga en plats

Att kartlägga en plats är ett pilotprojekt som syftar till att utveckla konstnärliga metoder som visar på hur konstnärlig kompetens och konstnärliga processer kan tillföra nya perspektiv inomområden som stadsutveckling och samhällsplanering. Man kommer att ta fram en sociotopkarta över den regionala stadskärnan, ett sätt att kartlägga stadstypers sociala sammansättning, och använda det som stadsplaneringsverktyg ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med ambitionen att koppla samman olika kompetenser och aktörer med varandra. 

Projektredovisning: 

Genom det projekt vi genomfört har vi visat att vår kompetens kan ingå som en viktig del när man planerar, bygger och utvecklar staden. Detta har bland annat lett vidare till att vi blev projektanställda för att processleda en omfattande medborgardialog ”Jordbrodialogen”.

Resultatbeskrivning: