Biodlarsamhället

Biodlarsamhället

Ett gränsöverskridande projekt som förenar forskning, filosofi och konst i en ny form av konstnärlig organisering. Ett biodlarsamhälle i innerstaden blir plattform för diskussioner om ömsesidiga beroenden. Projektmedel beviljas till en förstudie för att utveckla projektidén som bedöms ha potential att konstnärligt nå ut med angelägna frågor på bred front. Projektet är ett samarbete mellan Erik Sjödin och Kulturföreningen DKTUS.

Projektredovisning: 

Vi har presenterat idén för potentiella deltagare och flera av de parter som vi hade i åtanke har anslutit sig till projektet, bland annat Sveriges Biodlares Riksförbund. Andra har tillkommit, till exempel Bee Urban. Vi har letat lämpliga platser för att realisera projektet och enades om Bollhustäppan och vi har funderat på vilket visuellt uttryck vi vill ha. Vi har också gjort studiebesök hos Lovö Honung för att lära mer om biodling.