Boost - en bibliografisk metadata tjänst

Boost - en bibliografisk metadata tjänst

Boost är en skräddarsydd digital plattform för katalogisering och förädling av bibliografisk information, dvs bibliografisk metadata, levererad i ONIX for Books standard. Metadata är idag det viktigaste redskapet för att synliggöra böcker digitalt. Boost är främst en tjänst som riktar sig till svenska och nordiska bokproducenter alltifrån egenpublicerande till små och stora förlag inom ämnesområdena konst, arkitektur, foto, design och dess underavdelningar. Tjänsten är kostnadsfri. 

 

 

Foto: Kajsa Fogelberg