CARD

CARD

CARD; Circus Artistic Research Development är en spännande mötesplats med en konferens bestående av en festival och en workshop med syfte att verka för konstnärlig utveckling inom cirkuskonsten. Frågor som: Hur kan man skapa nya metoder för att dokumentera och sprida kunskap från kreativa workshops och nya samarbeten? är viktiga i projektet. Card:s angreppsätt kan ge nya svar.

Innovativ kultur stödjer projektet för att utveckla nya former för dokumentation och kunskapsspridning.

 

Projektredovisning: 

CARD samlade cirka 60 deltagare från 12 länder under en fyradagars konferens. 

Resultatbeskrivning: 
Ur föreställningen TAITEUL, foto B Pougeoise