Cooking catastrophes

Cooking catastrophes

Cooking catastrophes är en performance där frågor om lockelse och njutning respektive rädsla och oro inför olyckor undersöks. En katastrofmenu komponeras och tillagas noggrant för att sedan förstöras. Med konstnärlig kompetens och i en behandlas i projektet frågor av samhällsrelevans i en provokativ, innovativ och förnyande konstnärlig form. 

Projektredovisning: 

Cooking Catastrophes är en matlagningsshow, ett scenkonstverk och en framtidsreflektion. I föreställningen deltar kockar som tillsammans med konstnärerna tog fram kvällens meny vilken bestod av ätbara scener som förde tankarna till miljö och naturkatastrofer, krig och allvarliga olyckor. Experter inom klimatforskning och matproduktion har intervjuats och bidragit med texten i föreställningen.

Resultatbeskrivning: 
Fotograf Eva Meyer-Keller