Crowdfunding

Crowdfunding

Hösten 2012 utlyste vi medel i samarbete med FundedByMe. Utlysningen resulterade i att ett projekt beviljades medel från Innovativ Kultur:

ReAct! - Actions moving presenterar: On my way home...
En föreställning som förvandlar tunnelbanevagnen till en mötesplats där magiska saker kan inträffa. Vad händer när fönstren blir speglar, dörrarna byxor till scenen och säten stolar vid ett middagsbord?  Läs mer om projektet på reactactions.com.

Projektredovisning: 

Under två testomgångar med Crowdculture 2010 och 2011 fick 15 projekt medel från Innovativ Kultur. De betalande medlemmarna på siten fick genom att rösta bestämma vilka projekt som fick möjlighet att förverkligas.