Dance of the Drones

Dance of the Drones

Projektet vill utforska relationen mellan människa och maskin, där dåtid och framtid möts igenom dans. Detta kommer att ta formen av ett klassiskt balettnummer, med en ballerina som dansar med automatiserade quadrocoptrar, flygande robotar med fyra propellrar. 

Projektredovisning: 

Under 2013– 2014 genomfördes att antal experiment tillsammans med både företag, kultur och akademi, där vi testade tekniklösningar för att använda quadrokoptrar inom dansproduktion. En video som demonstrerar teknik och interaktion skulle ha producerats, men blev inte klar under projekttiden. Denna hoppas färdigställas och släppas under våren 2015.