Den Ekologiska Teatern

Den Ekologiska Teatern

Den Ekologiska Teatern ska bli en publikation, en performancekväll och en interaktiv ljudinstallation på Biologiska Museet. Innovativ Kultur har gett stöd till installationen som bygger på indoor positioning. Genom en smartphone ges besökaren möjlighet att träda in i ett ljudlandskap, en för ögat osynlig verklighet, där de kan ta del av den performancekväll som tidigare utspelats på platsen tillsammans med nya ljudupplevelser. Att kombinera position med en smartphones gyrofunktion gör att olika lager av interaktivt ljud ger varje besökare en helt unik upplevelse beroende på var och åt vilket håll hen är i rummet.

Foto: André Wunstorf

Projektblogg

PÅGÅR MELLAN 28 MAJ - 31 AUGUSTI

PÅGÅR MELLAN 28 MAJ - 31 AUGUSTI

 

Det går även att hitta publikationen AVLAGRINGAR på Biologiska museet där vissa av ljudinstallationens texter finns med!

Grafisk Desig: Robert Preusse

 

 

MELLAN LAGREN

Ljudinstallation MELLAN LAGREN

 

Nu händer det!

Installationen pågår för fullt på Biologiska museet från den 27e maj till den 31a augusti 2015.

---------for english please scroll down--------

Den Ekologiska Teatern har skapat ett unikt ljudverk för Biologiska museet i Stockholm där du som besökare omsluts av ljud och text specifikt komponerat och skrivet utifrån denna döda miljö. Mötet med museet ges en ny dimension genom att historia och nutid flätas samman. Du tar del av verket genom ett par hörlurar och en iPhone som trådlöst är sammankopplade med 60 iBeacons. Dessa iBeacons har placerats runt om på museets väggar och kan känna av vad du ser. Ljudverket bjuder in till att aktivt söka sig genom den 122-åriga knarrande utställningen.

Ljudverket finns på både Svenska och Engelska.

 

Credits:

Installations design: Anna Asplind & Daniel AlmgrenRecén 

Ljud design: Tomas Björkdal

Tekniskt koncept och utveckling: Department

Översättning: Frida Sandström

 

Medverkande författare och konstnärer:

Anna Asplind

Bob Hansson

Daniel AlmgrenRecén

Elis Burrau

Emil Kjær Voss

Ida Linde

Johan Forsman

Johanna Frid

Jonas Liveröd

Rune Bosse

Sarra Anaya

 

Det är även möjligt, särskilt för er som missade Kulturnatten, att få se Rune Bosses installation (et) Træ och Erik Berglins fotografiska serie Blinded by the light under vernissaget.

https://www.facebook.com/events/1600199046918616/

 

Samproducerat med MDT och Biologiska museet.

Projektet genomförs med stöd från Innovativ Kultur, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Kulturrådet och Stockholms Stad

Speciellt stort tack till URBANEARS, Anna Koch, Nicke Helldorff och Tammy Timko

 

Vernissage: 27 Maj

Klockan: 18.00 - 20.00

https://www.facebook.com/events/1600199046918616/

 

UTSTÄLLNINGSPERIOD

28 Maj - 31 Augusti

Klockan: 11.00 - 16.00 varje dag.

Plats: Biologiska museet på Djurgården, Stockholm.

Inträde: Ingår i museets inträde. (www.biologiskamuseet.se)

 

------------- english---------------

MELLAN LAGREN (IN BETWEEN THE LAYERS) sound installation.

The Ecological Theater has created a unique sound installation in the Biological Museum of Stockholm were you as a visitor is surrounded by sound and text specifically composed and written for this utterly dead environment. The experience of the museum is given a new dimension where its history and the present moments reflections is coexisting. You take part of the work through a pair of headphones and an iPhone that are wirelessly connected throughout the museum to 60 iBeacons. The iBeacons have been placed on the museum's walls and can recognize/feel what you see. The soundwaves invites you to actively explore the 122 years old creaking exhibition with your whole body, like in a personal choreography.

The sound installation is available in both English and Swedish.

 

Credits:

Installation design: Anna Asplind & Daniel AlmgrenRecén

Sound design: Tomas Björkdal

Technical concept and development: Department

Translation: Frida Sandström

 

Participating artists and writers:

Anna Asplind

Bob Hansson

Daniel AlmgrenRecén

Elis Burrau

Emil Kjær Voss

Ida Linde

Johan Forsman

Johanna Frid

Jonas Liveröd

Rune Bosse

Sarra Anaya

 

During the Vernissage it’s also possible to see the artist Rune Bosses installation (et) Træ (a tree) and Erik Berglins photographic serie Blinded by the light.

https://www.facebook.com/events/1600199046918616/

 

Co-produced with MDT and the Biological Museum.

The project is supported by Innovativ Kultur, The Swedish Arts Grants Committee, Kulturbryggan, Swedish Arts Council and Stockholms Stad 

Special thank you to URBANEARS, Anna Koch, Nicke Helldorff and Tammy Timko

 

Vernissage 27 May

Time: 18.00 - 20.00

https://www.facebook.com/events/1600199046918616/

 

EXHIBITION PERIOD

28 May - 31 August

Time: 11.00 - 16.00 every day

Place: The Biological museum at Djurgården, Stockholm

Entrance fee: Museum entrance apply. (www.biologiskamuseet.se)

 

--------------------------------------------------------

Performance- och Konstkväll under Kulturnatten

Performance- och Konstkväll på Biologiska museet
 
Konst- och Performancekväll Ι 25 April Ι 18.00 - 24.00
Biologiska museet Ι Stockholm Ι Hazeliusporten Djurgården 

Nu är det dags för Den Ekologiska Teaterns Konst- och Performancekväll under Kulturnatten. Vi bjuder in till en kväll i Biologiska museets undermedvetna. Konstinstallationer, DJ, ljud- och ljuslandskap, textläsning, och dansare rör sig inne bland de uppstoppade djuren med Bruno Liljefors imponerande fondmålningar som bakgrund. 

 

Du förflyttas mellan de olika konstformernas suggestiva verkligheter som skapats specifikt utifrån Biologiska museet som plats. Dessutom kan du bli den första att gå hem med den färska publikationen Avlagringar med texter som vrider ut och in på museets innersta.

 

Medverkande konstnärer och författare:

 

Anna Asplind 

Anna Koch 

Bob Hansson

Daniel AlmgrenRecén

DJ Phillip Mox

Duilio Forte

Emil Kjær Voss

Elis Burrau

Erik Berglin

Helena Lundström

Ida Linde

Johan Rödström

Jonas Liveröd

Nicke Helldorff

Niclas Svensson

Rune Bosse

Sarra Anaya 

Tomas Björkdal

 

Läs mer om Den Ekologiska Teatern på Facebook

 

Samproduceras med:

Biologiska museet och MDT

 

 

Projektet stöds av: 

Innovativ Kultur, Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Kulturrådet och Stockholms Stad

 

--------------------------------------------------------

 

 

På god väg

På god väg

Den Ekologiska Teatern är nu i full gång. De första aktörerna repeterar för fullt inne bland de uppstoppade djuren på biologiska museet.

De första stegen har tagits till att utveckla den tekniska lösningen som ska göra det möjligt att uppleva Biologiska museets innersta historier.

Museet i sig själv är uppmätt och klart för att kunna börja räkna på den matematik som ligger bakom utvecklingen av den interaktivitet som vi vill uppnå i sammarbete med designbyrån Department. Department har även börjat labba med de iBeacons som finns att tillgå på marknaden för att se vad som behöver utvecklas i form av mjukvara..

Vi har även samtalat med socialantropologen Gudrun Dahl, etikforskare Håkan Salwén, idéhistorikern Andres Ekström, zoologen Bodil Elmhagen, biologer, museichefer och uppstoppade djur på de fyra kvarvarande biologiska museer som Gustav Kolthoff skapade. Samt läst böcker från morgon till kväll för att skapa oss en bild av den verklighet som Biologiska museet kom till inom år 1893 och som idag har förändrats så radikalt.

Början på industrialismen och slutet på bondesamhället öppnade upp för de tankar som lett oss till dagens sammhälle där vi som mänsklighet på ett sätt lyckats besegra den otämjda naturen men även insett att det är upp till oss att ta ansvar för våra handlingar.

Efter en heldagsworkshop med Biskops Arnös författarskola inne i biologiska museet diorama har vi nu ett fortsatt sammarbete med tre av deras 2:a års studenter samt författaren Ida Linde som är huvudlärare på skolan.

Vi säger även GRATTIS till Ida Linde som den 26e januari tog emot Aftonbladets litteraturpris 2014 för sin bok “Norrut åker man för att dö”.

Nästa steg i projektet är att fördjupa sammarbetet med de konstnärer som kommer ta sig an denna plats och ge röst åt den döda och uppstoppade verklighet som finns inne i Biologiska museets mausoleum av rörelse.

---------------------------------------------------------------

Utblick

Utblick

Under januari 2015 har vi gjort studieresor till de tre övriga museer grundade av Gustav Kolthoff som fortfarande står kvar. Först ut var Åbos Biologiska museum där vi möttes av biologen och tillika museichefen Pekka Käär som gav oss en guidad tur och ett givande samtal. Samtalet gav en bild av museets funktion i dåtidens Åbo fram tills idag och vi fick tillgång till textmaterial om bland annat dioramats utveckling i Sverige och USA samt dess framtidsutsikter.

Kolthoff grundade museet i Åbo 1907 tillsammans med sin son Kjell Kolthoff. Stora delar av Kolthoffs dioraman var näst intill i originalskick och därför intressanta att studera och jämföra med de nytillkomna dioramorna som har andra upphovsmän.  

Det andra museet vi besökte var Södertälje Biologiska museum som är från 1913. och därmed det yngsta och minsta av de fyra kvarvarande museerna. Museet består av ett enda stort diorama där biologen Hanna-Märta Bergström visade oss verksamheten.

Det tredje museet vi besökte byggdes 1910 och ligger i Uppsala. Det är det museum som genomgått den största moderniseringsprocessen av dem alla med cinematografiska effekter och diverse knappar och läsplattor att trycka på för att ta del av all den information som finns tillgänglig för besökaren.

När vi ändå var i Uppsala besökte vi även den anatomiska teatern i Gustavianum som mellan 1889 och 1902 var inrett av och med G.Kolthoffs uppstoppade ornitologiska samlingar med bakgrundsmålningar av Bruno Liljefors.

Studieresornas syfte har varit att få mer kunskap om och förståelse för Biologiska museets grundare Gustaf Kolthoffs arbete, uttryckssätt och liv samt hur de olika museerna handskas med sin historiska miljö i dagens samtid.

---------------------------------------------------------------

Workshop med Biskops Arnös författarskola i Biologiska museets diorama

Biskops Arnös författarskola i Biologiska museets diorama

Som första konstnärliga undersökning av Biologiska museet fick sex studenter från Biskops Arnös författarskola under en dag meditera i dioramat inne bland de uppstoppade djuren. Utifrån sina intryck skapade de textmaterial som efter lunch vidareutvecklades genom läsning av Biologiska Museets grundare Gustav Kolthoffs jakthistorier och andra texter som berörde museet och dess utryck då och nu.

Vi kommer under projektets gång fortsätta jobba med elever från Biskops Arnös författarskola samt författaren Ida Linde för att skapa texter till den publikation och tekniska ljudinstallation som är del av Den Ekologiska Teatern. 

 

Här nedan kommer ett utdrag ur Elis Burraus textmaterial som skapades under workshopen:

 

jag tänker att sladdarna går genom mossan 

det måste vara så

färgen som spricker som en uppmaning 

bekänn färgen

glid som en segergest

en alpin segergest

 

jag vill ta på ögonen

du får inte ta på ögonen

jag vill ta på ögonen

du får inte ta på ögonen

jag vill röra ögonen

det är samma sak

du får inte röra ögonen

jag vill smeka ögonen

du får inte

de ser inte

de ser inte ut 

är det riktiga ögon

är det riktiga döda ögon

kan man stoppa upp ögon

 

uppstoppade nordiska djur 

är inte samma sak 

som att stoppa tiden

eller dra den

tillbaka

säg:

fornstora dagar 

fornstora fosterland

du tronar på död

och andra

objekt

 

jag vill smeka något svulstigt som också är strävt

jag vill guidas av en engelsk röst

du får inte

du får inte

 

här finns inga skyltar

här finns bara det magiska livet

---------------------------------------------------------------