Den levande animationen

Den levande animationen

Med "Den levande animationen" för vi samman skådespelare, motion capture och grafiska konstnärer till en ny scenisk konstform. I en improvisatorisk dialog mellan liveanimerade karaktärer, gestaltade av mimare och skådespelare, och en grafisk konstnär skapas teatrala situationer som tillsammans bildar ett föränderligt levande konstverk. Vi vill på detta sätt undersöka och skapa förutsättningar för nya processer i vilka teatern och den grafiska formen kan samspela för att bilda nya typer av sceniska uttryck. 

Projektredovisning: 

Vi kunde vidareutveckla den tekniska plattform som används i projektet, till exempel blanda animationer med valfri digital bakgrund med hjälp av green screen-teknik. Projektet medverkade till att ge Dramatens personal fördjupad inblick i motion capture-teknik samt att nyutvecklade algoritmer från KTH kunde testas skarpt. Projektet har även lett till fördjupade sammarbeten med Stockholms dramatiska högskola och KKH (Mejan).

Resultatbeskrivning: