Det tänkande molnet

DET TÄNKANDE MOLNET

DET TÄNKANDE MOLNET är en scifi-inspirerad version av teaterns mekanismer överförda till ett iscensatt holografiskt moln som talar, spelar musik och skimrar i olika färger. Ett slags abstrakt underhållningsmaskin som samtidigt är en återgivning av hjärnans reaktioner på stimuli i olika former. Publiken kommer också att avkodas och generera impulser till huvuddatorn i realtid. Som om man skulle ha bett HAL 2000 från filmen ”2001 – ett rymdäventyr” att uppträda på cirkus med egna minnen och anekdoter.

Föreställningen ingår i en serie av regissören Peder Bjurman och kompositören Leif Jordansson.

Projektredovisning: 

Vi har skapat ett digitalt moln som vi med animatörernas hjälp fått att tala och uppträda för publik. Med hjälp av läsare, ”palm readers”, avkodas publikens sinnestillstånd som skickas vidare till föreställningens stordator för att integreras i 3D-molnet. Samarbetet med Konstfack och deras forskare har varit avgörande för projektet slutliga utförande, främst genom molnets digitala arkitektur och programmering.

Resultatbeskrivning: 

Projektblogg

Teaterns tankevärld som metod

Kreativt arbete med masterstudenter på Konstfack

Vårt samarbete med Konstfack betyder att vi får tillgång till deras perceptionslabb "Studion" samt en grupp forskare och lärare för att diskutera hur vårt moln ska byggas. I gengäld går vi in i ett masterprogram för industrial design och design där vi håller workshops och samtal utifrån idén "Vad kan teater och dramaturgiskt tänkande tillföra när man diskuterar rumsliga aspekter?". Vi arbetar med att få studenterna att inse vikten av kommunikation mellan verket och betraktarna. Det finns alltid en risk, när man jobbar med konst och design, att man hamnar i en situation där objektet i sig blir det enda betydelsefulla. Vi för in tanken att det är vad som händer mellan besökaren och objektet som är det viktiga. Detta genom att använda en terminologi från teatervärlden och workshops hämtade från experimentell musik. Vi gjorde dessutom en miniversion av vår föreställning "Grow in the dark" som bygger på att deltagarna läser repliker från spelkort samtidigt som musiken styrs av två dansmöss som trampar på triggerplattor i sin bur (se bild). På detta sätt har vi fått bra kontakt med studentgruppen som sedan kan vara med och diskutera hur vårt moln ska bete sig vid mötet med en publik. Det är givande att diskutera våra tankar med en grupp konstnärer från en helt annan generation med helt andra utgångspunkter än vad vi själva har.  Tillsammans med studenterna gjorde vi också ett studiebesök på Drottningholmsteatern där vi fick möjlighet att visa och diskutera teaterns redskap.