En interdisciplinär studie i performativ gravitation

En interdisciplinär studie i performativ gravitation

Projektet är en tvärkonstnärlig, interdisciplinär undersökning av hur vi kan påverka scenrummets kinestetiska egenskaper och upplevelsen av tid, rum och gravitation. Detta genom att experimentera med och skapa ett kluster av ljus, ljud, sceniska objekt och rörelse. Vårt mål är att skapa ett performativt scenkonstverk där rörelsekvaliten inom scenkroppen utgår ifrån en upplevelse av artificiell gravitation. Detta skapas genom användandet av ett relativt obeprövat scenredskap; s.k. bungee som består av elastiska rep. Objekt eller kroppar kan hänga eller dra i dessa bungee-rep från taket eller andra fästpunkter i rummet.