Förskjutningar

Förskjutningar - mobilapplikationer som scenkonst

Förskjutningar är teater i form av en mobilapplikation och ett konstexperiment som ifrågasätter konventioner kring gestaltning, berättande och dramatikens upphovspersoner. Användaren kan lägga in egna berättelser i projektet och ta del av föreställningar som skapas utifrån insända berättelser. Projektet förenar nytänkande inom konstnärlig digital kommunikation med oprövade former deltagande och tillgänglighet.