Farmers Gold

Farmers Gold

Farmers Gold - Productive preservation of Swedish “halmslöjd” kommer att undersöka relationen mellan traditionellt hantverk och samtida design. Som material har halm många fördelar: det odlas lokalt på våra breddgrader, är miljövänligt och har låg materialkostnad. Vad har halm för möjligheter idag? Projektet utmanar de traditionella distinktionerna mellan design och hantverk och undersöker nya vägar för att bevara ett marginaliserat kulturarv. 

Projektredovisning: 

Farmer’s Gold utfördes i form av en workshop där tio svenska och internationella designer och artister arbetade tillsammans med elva lokala stråhantverkare i Dalsland under vilken nya stråprodukter utvecklades genom experiment och samarbete.