FIXPUNKTER, RÖRELSE OCH ZENONS PARADOX

FIXPUNKTER, RÖRELSE OCH ZENONS PARADOX

Fixpunkter, rörelse och Zenons paradox är ett samarbetsprojekt där Teater Giljotin tillsammans med KTH undersöker hur abstrakta matematiska begrepp kan appliceras på kreativt, konstnärligt skapande och därigenom få fram en ny presentationsmodell. Projektet resulterar i en experimentell föreställning som använder sig av element av musik, teater, dans, performance, installation och interaktiv undervisning. Upphovsmännen vill att arbetet ska öka kulturens väg in i nya territorier, till exempel undervisning, samt utmana forskare och studenter till att expandera lärandet i en emotionell konstnärlig process. 

Projektredovisning: 

Föreställningen visades i R1, Reaktorhallen, tre gånger för inbjuden publik från KTH, Handelshögskolan, teaterbranschen och övriga.

Resultatbeskrivning: 
Foto Rikard Borggård