Från illusion till verklighet

Från illusion till verklighet

Från illusion till verklighet är ett konstnärligt gestaltningsprojekt som avser att kombinera digital 3D-teknik med ett samtida skulpturalt hantverk, med avsikten att verka utvecklande på möjligheten att arbeta med skulptur i offentlig miljö. Projektet har en experimentell och en pedagogiska sida men kommer även att göra en konstnärlig utsaga. 

Projektredovisning: 

Jag har i mitt projekt utarbetat en ny metod för hur det är möjlig att kombinera en samtida 3d digital teknik med ett traditionellt skulpturalt hantverk, för att verka utvecklade på möjligheten att producera och gestalta skulpturer för en offentlig miljö hållbart material. Jag har även framställt ett konstobjekt med metoden.