FUNDED BY ME

FUNDED BY ME

Funded By Me är ett nytt sätt att finansiera idéer, projekt och drömmar, att låta kreativa människor på ett kreativt sätt finna finansiering till sina projekt. Projektet bygger på tron att en bra idé, väl kommunicerad, kan spridas snabbt och globalt. Genom att aktivt och intensivt bearbeta sina lokala och nära nätverk samt sociala nätverk såsom Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut etc. får man tillgång till en stor grupp människor som kan stötta projektägaren med uppmuntran och delsummor för att genomföra projektididén. 

Projektredovisning: 

VI har lanserat en ny tjänst kring hur projekt presenterar sig, hur de når ut och hur de får ihop finansiering. 

Resultatbeskrivning: