Haptik Musik Dans

Haptik Musik Dans

Vi vill med hjälp av haptiska impulsgivare under ett antal konserter/föreställningar skapa en fördjupad musikalisk och konstnärlig upplevelse. Med hjälp av små vibrationer och andra taktila impulser så tolkas det som sker på scenen och förmedlas i fysisk form till publiken. En primär målsättning är att vi genom projektet kan utveckla en teknik och ett gränssnitt som kan tillgängliggöra musik och sceniska gestaltningar för de som har syn eller hörselnedsättningar, men också fördjupa den konstnärliga upplevelsen för de som inte saknar nedsättning.