Helst inte

Helst inte

Helst inte är ett samarbetsprojekt mellan Teater Tribunalen och Bastardproduktion i syfte att förnya scenkonstens arbetsprocesser och sudda ut gränsen mellan dans, teater och performance. Målet är att skapa en föreställning vars hela tillblivelseprocess är tillgänglig för publik. Projektet strävar efter att tillgängliggöra det sceniska skapandet. 

Projektredovisning: 

Under projektet skapades ett manus utifrån kontakt och djupintervjuer med olika publikgrupper och workshop/verkstad på Fryshuset. En föreställning producerades och spelades på Teater Tribunalen i Stockholm. Föreläsningar genomfördes med kriminolog, filosofer med flera. Förnyelsen med projektet  ligger i experimenterandet av processen, i viljan att skapa en mer transparent, flexibel och undersökande arbetsmetod.