Hidden Ecology

Hidden Ecology

Hur ser det ut om en karta förändrades efter behov och mönster, att besökarens val förändrar staden genom att röra sig på nya sätt. Genom att utforska staden utifrån icke-givna mönster öppnar vi upp för möjligheten att skapa nya stigar att kartlägga och historier som utspelar sig där besökaren blir en del av handlingen. I vårt projekt utvecklar vi interaktionen med besökaren.Vi vill skapa ett samarbete där forskning möter konsten, ett projekt som arbetas fram organiskt, där teknikens möjligheter till ett interaktivt narrativ utforskas. Verket är ett samarbetsprojekt mellan Osynliga Teater och Nagoon.

 

Resultatbeskrivning: