Indio

INDIO

Grundarna bakom Indio vill skapa en global, kreativ och social plattform på nätet, där man producerar och utbyter filmklipp med varandra. Genom plattformen erbjuds nya kreativa former av interaktion och produktion av film. Indio vill prova nya arbetsmetoder och nya sätt att möta/involvera aktörer inom filmområdet globalt.

Syftet med projektet är att öppna upp för flera nya typer av produktionsmodeller, kommunikationsvägar och internaktiva samarbeten inom film. Indio stärker, förnyar och förenklar berättandet och fler får chansen att berätta sin historia.

Projektet har bytt namn till Infindie.

 

Projektredovisning: 

Vi har etablerat en innovativ och angelägen plattform på nätet för utbyte av filmmaterial. Plattformen har som funktion att förändra förutsättningarna för att skapa film: Vi har nybyggt en fungerande Betaversion av Infindie. Vi tror starkt på att denna plattform kommer att betyda mycket för alternativt filmskapande inom produktivitet, samarbete, kreativitet, tillgänglighet och självständighet.

Resultatbeskrivning: