Jord-Nära

Jord-Nära "Att väcka platsen"

Syftet med projektet är att undersöka hur ett trädgårdsföretag i samarbete med kommun, fastighetsbolag och konstnärer ska kunna väcka en slumrande plats till att förmedla framtidstro, mänsklig närvaro och positiv förväntan. Med hjälp av urban odling undersökts hur platsen kan användas som ett verktyg för att förmedla kommunens hållbarhetsplaner tillkommunens invånare. Beräknade effekter är att de boende i området får en positiv upplevelse kring en plats. Platsen ska också bli en kulturell mötesplats för många olika typer av intressen. 

Projektredovisning: 

Resultatet var två installationer i Alby i Botkyrka kommun som stod på plats, tillgängliga dygnet runt, i två veckors tid. Effekten av det är en fördjupad dialog med dem som kom och besökte oss under den tiden. Samtalen har bland annat resulterat i att vi utvecklat idéerna för hur konstnärlig verksamhet kan få en roll i Jord-Näras fortsatta arbete.