Kista Art City

Kista Art City

För ambitionen att skapa världens första vägglösa konstinstitution i Kista – skapad och definierad i en kreativ dialog med sina deltagare och där resultaten visualiseras för omgivningen för omedelbar interaktion. 

Projektredovisning: 

Kista Art City är ett försök att bygga världens första vägglösa konstinstitution i Kista – skapad och definierad i dialog med sina deltagare och publik. Arbetet sker i form av en serie workshops och samarbetsprojekt i Kista med inbjudna lokala aktörer och konstnärer. Tillsammans bygger och definierar vi vad Kista Art City är. 

Resultatbeskrivning: 
Bilder från en workshop inom projektet samt installationen på Kista Galleria