The Kitchen

The Kitchen

The Kitchen är ett "proaktivt stadsplaneringsexperiment" med fokus på social hållbarhet med förhoppning om långsiktig påverkan på varandemiljön i miljonprogrammet. The Kitchen vill undersöka köket som publik plats. I samarbete med en grupp kvinnor från Järvaområdet iscensätts ett fullt fungerande utomhuskök som tillägg till den offentliga miljön. Ambitionen är att ympa in en privat ‘kökskultur’ som med stor integritet och en serie aktiviteter tänjer på gränserna kring etablerade föreställningar om intimitet och social interaktion.

Bilder från Elin Strand Ruins konstprojekt My Kitchen, Helsingborg 2011