Konsthall SE

Konsthall SE

Projektets syfte är att utveckla konst som tar in avstamp i den synskadades verklighet och som med anpassad utställningsteknik kommer att ge såväl seende som synskadade nya infallsvinklar och aspekter på konst. Utveckling av konst för synskadade är ett behov i sig självt samtidigt som process och resultat har möjlighet att leda till innovationer i ett större perspektiv. 

Projektredovisning: 

Projektet ledde till en lyckad utställning som nådde angivna målgrupper, inte minst synskadade. En oväntad bonus var att utställningen uppskattades stort bland barn. 

Resultatbeskrivning: 
Bilder från vernissage på Konsthall C