Konstpool

Konstpool

Målet med Konstpool är att samla information för att ge överblick, underlätta utlysningsprocessen för alla parter och därigenom uppmuntra till nya initiativ och möten. Tanken är en webbplats för konstens aktörer med utlysningar för uppdrag, stipendier och utbildningar. Aktuella utlysningar listas och man ska kunna ansöka direkt på webbplatsen. Varje konstnär får sitt eget arbetsprovsbibliotek med plats för bilder, ljud och video.

Projektredovisning: 

Vi har kontaktat uppdragsgivare (kommuner och landsting), förberedande skolor och högskolor, stipendienämnder, utställningsarrangörer. Syftet har varit att skapa intresse för projektet samt att få anmälningar till ett pilotprojekt. Det tydligaste resultatet är Konstnärsorganisationernas stora intresse och vilja att stödja projektet med att förmedla budskapet och information om det.