Kostnadseffektiv biljettplattform för fri kultur

Kostnadseffektiv biljettplattform för fri kultur

Projektet bygger ett öppet molnbaserad biljettsystem anpassat för små kulturarrangörer. Systemet kan installeras på t.ex. en teatergrupps hemsida och med hög ekonomiskt effektivitet bistå med distribution och hantering av biljetter. Systemet bygger på öppna plattformar och har goda stöd för social spridning. 

Projektredovisning: 

Biljettsystemet byggdes och lanserades under sommaren 2013. För att testa biljettsystemet skarpt i multipla språkområden och lagrum genomfördes alfatestet inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt ”Nordic creative commons film festival".

Resultatbeskrivning: