Kritisk design

Kritisk design
Kritisk design

Kritisk design är en förstudie och kartläggning av hur en utveckling av samarbeten mellan näringsliv och forskning samt aktörer inom kritisk design i Stockholm bäst genomförs. Förstudien ämnar kartlägga vilka designers som är aktiva inom området i Stockholm samt vilka företag, forskningsfält och institutioner som har kunskap och intresse för eventuella samarbeten. 

 

Projektredovisning: 

Projektet har genomfört en grundläggande kartläggning av vilka designer som är aktiva inom kritisk design i Stockholm, samt även vilka forskningsfält och institutioner som har intresse för samarbeten och delvis även av intresserade företag. Projektet har bidragit till att skapa vidare dialog om samarbeten och öppnat upp möjliga vägar tillnya  .

Bild från ”Life Support” (2008) Respiratory Dog Revital Cohen/Tuur Van Balen