Kroppslig rörelsekonst och biomimetik

Kroppslig rörelsekonst och biomimetik

Under tre dagar i oktober kommer forskare, dansare, koreografer och konstnärer mötas för behandla begreppet ”Swarm intelligence” och det kollektiva beteendet hos decentraliserade, självorganiserade system, naturliga eller artificiella. I samband med detta hålls ett öppet seminarium. Projektet är tvärdisciplinärt och tänkta samarbetspartners är konstnärliga och tekniska högskolor. Deltagare sätts samman av Weld, Dock kan intresserade kontakta Weld för ett eventuellt deltagande.