Kultur REC

Kultur REC - förstudie

Kultur REC vill stärka småskaliga kulturaktörer att delta i teknikskiftet. Annars riskerar fria kulturgrupper, kulturprojekt och mindre kommuner och verksamheter att inte ta plats i de digitala PLAY-tjänster som växer fram. Vi vill skapa mobila lösningar som kan streama och sprida kultur och konst tillsammans med småskaliga professionella och ideella kulturaktörer i hela Sverige. Vi vill trycka på REC-knappen lika bestämt som allt fler trycker på PLAY. 

Projektredovisning: 

Förstudie kultur REC har skapat och spritt kunskap om digitalisering, småskalig kultur och samhällsansvar. Förstudien har visat att oväntade aktörer i och utanför kulturen kan mötas kring globala utmaningar och ge förslag på konkreta lösningar för ett bättre samhälle. Kontakta oss gärna för mer info om våra slutsatser och de steg vi tagit som direkt resultat av förstudien/Nätverkstan och Animal Spirits