Let me lose myself

Let me lose myself

Let me loose myself är ett ljudkonstprojekt som är nära förbundet med Skogskyrkogården och begravningsplatsens unika karaktär. Allmänhet bjuds in att få en förstärkt konstnärlig och spirituell upplevelse av platsen genom ett antal ljudkonstverk som görs tillgängliga i digital form. Projektet förenar konstnärlig kompetens och förnyelse med hög grad av tillgänglighet i ett offentligt rum. 

Projektredovisning: 

LMLM har utvecklats till ett att bli ett långsiktigt projekt som ämnar fördjupa en förståelse för ljudkonstprojekt i det offentliga rummet. Genom att introducera ett brett spektrum av ljudkonstverk som på olika sätt relaterar till Skogskyrkogården, får besökaren en ny upplevelse av den specifika platsen där ljud, arkitektur och landskap smälter samman till ett nytt sorts utställningsrum.

Resultatbeskrivning: