Leva. Älska. Skuggberättelsen.

Leva. Älska. Skuggberättelsen.

Projektet utforskar en metod för fusion av videoinstallation och dokumentärt berättande genom ett samarbete mellan konstnären Sabina Jacobsson och dokumentärfilmsregissören Mette Aakerholm Gardell. Genom projicering av privata foton och offentligt arkivmaterial på väggarna i de rum där inspelningar för en dokumentärfilm genomförs testar vi ett nytt sätt att berätta historien om en tid som kommer gå i graven med de homosexuella födda på 40- talet. Projiceringarna blir skuggberättelser i filmen som gestaltar både de övergrepp som begåtts av samhället och de medverkandes personliga livserfarenheter som genom projektet tas ut i ljuset.