Ljusur i dialog

Ljusur i dialog

Ljusur är en serie platsspecifika installationer som tar vara på ljusmässiga förhållanden och knyter den lilla människan till de större sammanhangen. Med verket vill skaparna återupptäcka glömda värden och skapa möjligheter till nya upplevelser av tid och rum. Projektets mål är en serie ljusinstallationer som uppförs i samarbete med enskilda individer i hemmiljö. Syftet är att skapa en tidsupplevelse med ljus och färger i stället för med klockslag och siffror. Samarbete och förståelse för både den konstnärliga processen och ljusdesignprocessen ska generera nytänkande inom ljusgestaltning. 

Projektredovisning: 

Vi har genomfört åtta platsspecifika ljusinstallationer i fyra privata hem. Den kreativa processen i samarbete med hushållen har varit ovärderlig. www.ljusur.se samt Facebook-sidan Ljusur 2013 har startats. Projektet resulterade i artiklar i branschtidningen Ljuskultur och i DN Bostad, samt i en essä för PhD-kursen Nordic Light and Colours vid NTNU i Trondheim.

Resultatbeskrivning: