Miman Public Art / Det Osynliga Monumentet

Augmented Art

Augmented Art är en helt ny plattform för offentlig konst. Konstverken kretsar kring brott mot mänskliga rättigheter och kan vara bilder, skulpturer eller filmer, rörliga och i 3D som infogas i en gratis AR-app. En person som passerar en utsedd plats kan rikta sin smartphone mot en tracker och se minnesverket. Besökaren kan gå runt det virtuella verket och se det ur alla vinklar. Konstverket både finns bredvid oss osynligt och kan dyka upp efter en aktiv handling av besökaren, precis som varje plats även rymmer dess osynliga historia. (Obs! Projektet har bytt namn från Miman Public Art/Det Osynliga Monumentet.).

Foto: Kajsa Fogelberg

Projektblogg

Projektets framskridande

Vi har efter många möten med Uppsala Kulturförvaltningen kommit en bit på väg! Konstnären Carola Grahn har skissat fram och skrivit manus till de tre akkorna (samiska gudinnorna) som ska sitta och vakta och även vara fast i trädet. Kalle Sandzén har börjat modellera dem enligt Carola Grahns anvisningar. Trackern till AR-appen har visat sig vara lika tidskrävande som 3D-modellerna. Trackern som är synlig på trädet är ju också en del av konstverket och måste formges och planeras av konstnären. Vi arbetar med trackerns placering i trädet, avståndet till betraktaren, den virtuella 3D-modellens storlek etc. Uppsala Kulturförvaltning behöver också text till en skylt som ska stå bredvid konstverket, de har en sådan skylt vid varje offentligt konstverk i Uppsala.

Miman byter namn till Augmented Art

Nytt projektnamn: Augmented Art

För att vår app, som vi tidigare kallade Miman, ska få ett tydligare och mer användarvänligt namn, i till exempel appstore, så har vi nu bytt namn på projektet/appen till Augmented Art. Vår nya hemsidesadress är www.augmentedart.eu. Vi har även anlitat eminenta Malin Erixon att göra vår nya fina logo för appen.

Inlett samarbete med kulturförvaltningen, Uppsala kommun.

Inlett samarbete med kulturförvaltningen, Uppsala kommun.

Vi har nu inlett samarbete med kulturförvaltningen i Uppsala kommun för att uppföra ett första konstverk i Miman: en animerad virtuell 3D skulptur av Carola Grahn. Skulpturen ska gå att se i Mimans app på plats i Uppsala slottspark. Vi kommer att lägga ut bilder på 3D-skulpturen när skisserna är klara.

samarbetspartner

Samarbetspartners

3d-modellering: Alphaville AB.

Ett produktionsbolag som arbetar inom områden som tv-reklam, animation, interaktiva medier och effekter till långfilm. Det bildades 2005 och är idag en av Sveriges främsta animationsstudior. De har breddat sin expertis som nu inkluderar projekt med transmedia-innehåll, produktion av tv-serier och design.

www.alphaville.se

 

Utveckling av AR-applikation: 3d Interactive

3D Interactive STHLM AB bildades hösten 2010. De har lång erfarenhet av att arbeta med 3D teknik och AR-utveckling inom olika områden bland annat inom reklam & TV samt industridesign. De har arbetat med den senaste AR-tekniken även inom andra branscher som bygg- och fastigheter, infrastruktur, samhällsplanering mm.

3D Interactive erbjuder ett helt nytt sätt att arbeta med 3D visualisering. De tillhandahåller allt från säljande annonsbilder till att ta fram projekthemsidor där de visualiserar nya bostadsområden med hundratals lägenheter. Deras sätt att arbeta och blanda verklighet med interaktiv 3D visualisering gör deras tjänster unika.

www.3dinteractive.se

delaktighet

Delaktighet Miman
Appen Miman involverar och interagerar med besökarna på flera vis, som redan har beskrivits ovan. Den förbipasserande besökaren ser en skylt som visar att om appen Miman laddas ner går det här att se ett konstverk. Besökare kommer också att kunna dela Miman via Facebook och Twitter

Miman

Miman – kort sammanfattning
Miman Public Art är en helt ny plattform för offentlig konst. Grundtemat för Mimans konstverk kretsar kring mänskliga rättigheter, allas lika värde och olika former av diskriminering. Vi bjuder in konstnärer med olika bakgrund att skapa virtuell offentlig konst. Konstnärernas bilder/skulpturer kommer att modelleras i 3D och infogas i en AR-app som kommer att vara gratis att ladda ner.
AR, Augmented Reality, är en teknik för att placera virtuella objekt i den verkliga världen med hjälp av en smartphone eller surfplatta. En person som passerar en utsedd plats exempelvis Uppsala slottspark och har appen installerad kommer att kunna rikta sin smartphone mot en specifik plats och se minnesverket. Besökaren kan gå runt det virtuella verket och se det ur alla vinklar. Handlingen att lyfta telefonen påminner om varje individs ansvar att minnas för att förhindra att historien upprepar sig. På en hemsida kopplad till appen finns information om konstverken och om de olika historiska händelser de inspirerats av. Informationen på hemsidan kommer att vara anpassad för olika nivåer, såsom olika intresse- och åldersgrupper. Exempelvis text i lättläst version och inlästa texter och mer fördjupade texter för den vane utställningsbesökaren. Vi kommer att inviga konstverken på plats, med tal och performance.