Modus Operandi

Modus Operandi

Ett konstnärligt forskningsprojekt som innebär att utveckla ett samspel mellan konst och kriminalteknik där båda parter samverkar och ger stöd åt varandra. Ambitionen med utbytet är att synliggöra nya perspektiv inom konsten och bidra till en utvidgning och förändring av konstnärens roll – som helhet – och i förhållande till samhället. Förstudie har gjorts på Konstfack i Stockholm där samarbete mellan polis och konstnär etablerats.

Projektredovisning: 

Som projektägare har jag inventerat befintliga arbetsmetoder och redskap som används av kriminaltekniker och utredare vid brottsutredningsprocesser. Jag har genomfört konstnärlig gestaltning på ett galleri och arbetat med en essä som konstnärligt och kreativt laborerar med de aktuella begrepp som används inom forensiskt respektive konstnärligt verksamhetsfält. En programvara har också utvecklats.

Resultatbeskrivning: