Nätverk för filmfestivaler

Nätverk för filmfestivaler

Projektets mål är att utveckla ett nätverk för filmfestivaler i Stockholm. Nätverket ska stimulera ökad samverkan mellan festivalerna genom att ge dem möjlighet att utbyta erfarenheter och information, dela resurser. Bara i Stockholmsregionen finns ett femtiotal festivaler. En större samordning av festivalerna är en nödvändighet för att fältet ska kunna fortsätta att utvecklas, och för att festivalerna bättre ska kunna fördela sina resurser på ett optimalt sätt. Genom att knyta festivalerna närmare varandra vill vi höja deras status, ge dem en gemensam plattform och stärka dem för att på så vis utveckla och vitalisera hela branschen.