Normkreativ verksamhetsutvecklingsmetod

Normkreativ verksamhetsutvecklingsmetod

Projektet syftar till att erbjuda konstnärligt yrkesverksamma metod och verktyg att arbeta normkreativt i sin verksamhets alla delar. För att ge dem möjlighet att fatta normmedvetna beslut i verksamhetens olika funktioner, administrativa, strategiska, strukturella och konstnärliga kommer detta projekt att utveckla en normkreativ verksamhetsutvecklingsmetod, Normkreativ Organisk Processmetod (NOPM).