Ny designmetod för slutna materialcykler

Ny DesignMetod för slutna materialcykler

Diskussionerna och förväntningarna kring ett hållbart samhälle fortsätter att engagera oss. Vi inte kan fortsätta att använda jordens resurser på det sätt som görs idag. Trots att det är så självklart fortätter vi människor vårt "linjära" tänk, nytt nytt och åter nytt. För att klara ekonomin måste vi konsumera för att upprätthålla efterfrågan som i sin tur ger arbetstillfällen osv. Men även om vi ska tillverka och konsumera, går det inte att göra på ett mer långsiktigt och miljövänligt sätt? Svaret är entydigt JA. Processen är inte klar men vi jobbar med den. Detta är vad Ny DesignMetod för slutna materialcykler handlar om.

Projektredovisning: 

Projektet startade med en kickoff i samband med konferensen ”Sustainability Summit” i Åre 2013. I projektet deltog Textilhögskolan i Boråas och Mittuniversitetet i Östersund. Totalt har sju workshop hållits i projektet som har resulterat i fem delrapporter. Det samlade resultatet har mynnat ut i en modell.