Observatory and The Infinite Conversation

Observatory and The Infinite Conversation

Observatory and The Infinite Conversation är en serie av diskussioner i mörker. Varje dag under projektet förs samtalet vidare av en fråga ställd av en till konsthallen inbjuden gäst. Ett experiment i konstnärlig framkant och väl förankrat inom forskning. Projektet syftar till att utröna hur våra sinnen och vårt intellekt påverkas när en aktivitet sker i mörker. 

Projektredovisning: 

Verket The Infinite Conversation, visades på Magasin 3 i samband med utställningsserien Performance Exhibition. Genom en rad workshop utvecklades olika principer för ett konstverk som helt utan autonomi bygger på besökarens närvaro, observation och deltagande i formandet utav utställningsrummet. I verket The Infinite Conversation ledsagades besökare in av händer in i ett mörklagt gallerirum, där de genom röster leds in i samtal. 

Resultatbeskrivning: