Open ART

OPEN ART

W.I.S.P Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem? ska fortsätta sin utvecklning av idén och metoden för ett kollektivt konstskapande i en öppen process = Open Art. Open Art är en experimentverkstad för konstnärer som arbetar normkritskt, gränsöverskridande och nyfiket för att hitta nya arbetsmetoder för scenkonstens framtid. Open Art som metod för konstnärlig förnyelse och organisationsutveckling ska i framtiden lanseras internationellt för kultur- och idéburna organisationer.

 

Projektredovisning: 

Open Art är en mötesplats för konstutövande, feminism och normkritik och under projekttiden genomfördes en praktisk research i enlighet med målen. 

Resultatbeskrivning: