The Oracle Project

The Oracle Project

Dagens informationssamhälle är till stor del beroende av möjligheterna att kunna förutsäga framtiden. Då nästan all världens information idag är digital går det att analysera, finna mönster och sammanhang i den enorma datamängd, s k big data, som kontinuerligt genereras och lagras för att förutspå allt ifrån individers socila vanor och köpbeteende till influensautbrott och terrorhandlingar. I projektet kommer dessa verktyg att utforskas i ett interdisciplinärt projekt där personer från konst, litteratur, film och design samarbetar med forskare i beslutsteori och informationsteknologi samt opinions- och marknadsundersökningsföretag.