Orkestern

Orkestern

Orkestern är arbetsnamnet på öppen orkester och en process som syftar att ge bättre försörjningsmöjligheter för musicerande EU-migranter som kommer till Sverige. Orkestern organiserar musiker och säljer spelningar med migrantmusiker till företag, organisationer, kulturevenemang och fester. Det är ett ramverk för att underlätta kreativt entreprenörskap bland några av de mest utsatta i samhället. Vem som ingår i orkestern beror på vilka som är i Stockholm just nu snarare än några specifika individer, lite på samma sätt som både Leibach och Kraftwerk tidvis arbetat.