Orson

Soundbraid - audio editing for storytellers

Soundbraid är ett webbläsarverktyg för att redigera berättande radio. De ljudredigeringsprogram som idag används för radioredigering fokuserar på ljudingengörsaspekten av att göra radio. De gör det lätt att ställa ljudnivåer och applicera ljudeffekter. Soundbraid fokuserar istället på berättaraspekten. Soundbraid gör det lätt att överblicka det insamlade materialet och berättelsens struktur. Med Soundbraid, som körs i webbläsare, är det också möjligt för flera personer att arbeta med samma projekt. 

Projektet har bytt namn och hette tidigare Orson. 

Projektredovisning: 

Vi har inom ramen för projektet uforskat hur väl det ursprungliga konceptet svarar mot yrkesverksamma dokumentärmakares behov. Utifrån feedback från de yrkesverksamma har vi förkastat originalkonceptet och itererat oss fram till ett interfacekoncept som de yrkesverksamma gillar och säger att de skulle använda om det implementerades i en faktiskt produkt.

Projektblogg

Soundbraid på Hackaway

Soundbraid på Hackaway

I helgen åkte jag på ett radiohackathon med Sveriges Radio som medarrangör. Det var fantastiskt kul och och jag fick väldigt nyttig feedback på Soundbraid från olika deltagare. Mitt hack under helgen blev ett crowdsourcat uttalslexicon för svenska broadcast journaliste och ligger uppe på uttala.se. Det är lite skört än så länge men jag planerar att putsa upp det längre fram, delvis som ett sätt att testa olika grejjer jag vill göra i Soundbraid. Ett längre inlägga om detta finns på  Soundbraid-bloggen.