PARASITPROCESS

PARASITPROCESS

Parasitprocess handlar om att ta tillvara energin från en process för att använda den till en annat skapande. Under 2011 sätts föreställningen "Liten igen" upp på Stockholms Stadsteater Skärholmen. Skapandet av föreställningen kommer att bygga på en experimentell och innovativ hållning till det sceniska. 

Projektredovisning: 

Uppsättningen av föreställningen istället för att ta ett färdigt manus som utgångspunkt arbetat fram pjäsen genom research, improvisation och undersökande arbete. 

Resultatbeskrivning: