Parken i brukarens synfält

Parken i brukarens synfält

Projektet ska utifrån brukaren och utförarens perspektiv, med Vivaldi och Nacka kommun som bollplank, undersöka på vilka sätt det går att skapa bättre och hållbarare varandemiljöer i våra parker. Att med det som utgångspunkt utforma en mötesskapande installation som kan innehålla element både från möbler och lekplatsutrustning. En installation som inbjuder till nya och intressanta möten mellan människor med olika bakgrund och ålder. Syftet är på lång sikt utveckla vårt förhållningssätt till vad parkutrustning är och kan vara.

Projektredovisning: 

Under projektet skapades en mötesskapande installation som nu finns framför Nacka stadshus. Resultatet kommer förhoppningsvis förnya sättet att se på parkutrustning. Installationen, i form av fem stolar, inbjuder till möten mellan människor med olika bakgrund och ålder.

Projektblogg

Produktion

Produktion

I samma verkstad tillverkas de delar som görs i stål.

Lokalproducerat

Lokalproducerat

Furu som växt i Ektorp mindre än 3 km från slutdestinationen Nacka Stadshus tar en omväg via verkstaden KKV i Sickla. Total färdväg inkl. omväg 7,3 km.