Peppers Ghost 2.0

Peppers Ghost 2.0

Kärnan i det här projektet bygger på att fördjupa och utforska interaktionen mellan magi och hologram. Jag vill använda mig av en gammal metod som heter Peppers Ghost. Mitt projekt går ut på att fortsätta använda Peppers Ghost men att hitta helt nya sätt för att skapa en interaktivitet i hologrammet. Allt bygger på att jag kan använda mig av mitt konstnärliga uttryck, magi, för att verkliga objekt ska kunna vandra in och ut ur hologrammens värld.