Polyvalens

Polyvalens

Polyvalens förenar i sitt projekt koreografi, stadsmiljö och skulpturala objekt och utvecklar på så sätt nya former av konstnärlig interaktion mellan medborgare och stad. Därtill lyfts en undangömd plats i det offentliga rummet fram för allmänheten att ta del av. Projektet sammansför flera konstnärliga discipliner och främjar en gränsöverskridande kulturorganisation. 

Projektredovisning: 

Vi har i projektet undersökt det arkitektoniska begreppet polyvalens. Vi byggt upp modeller av föremålen efter fullskaleskisser. Eventen har gått ut på att testa föremålen i vitt skilda situationer vid olika tillfällen. Vi fick tillåtelse att placera våra föremål på ett par utvalda platser utomhus vid Münchenbryggeriet.

Resultatbeskrivning: